Inschrijfformulier NOWT (Niet Officiële Working Test)

Georganiseerd door de Curly Coated Retriever Club Nederland op 3 september 2023

Locatie: De Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem

Deadline voor inschrijven NOWT: 20 augustus 2023

HOND
EIGENAAR/VOORJAGER
Lid van CCRCN?
De combinatie wil tijdens de NOWT proeven opgaan voor:
De inschrijfkosten bedragen € 35 per hond, leden van de CCRCN betalen € 25,- per hond.

Aansluitend op het inschrijven kunt u uw betaling doen op onderstaande bankrekening:

NL58 INGB 0009 1427 78 ten name van de Curly Coated Retriever Club Nederland
 BIC INGBNL2A onder vermelding van:
- NOWT 2023,
- de naam van de voorjager en
- de naam van de hond.

© Curly Coated Retriever Club Nederland 2024