Prijzen lidmaatschap CCRCN

Lidmaatschap

€30,- per jaar

Lidmaatschap

met een adres in het buitenland.

€35,- per jaar

Lidmaatschap

Voor gezinsleden, wonend op hetzelfde adres als een hoofdlid.


€12,50 per jaar

Aanmelding lidmaatschap van de Curly Coated Retriever Club Nederland

Aanspreektitel

Kies hieronder welk lidmaatschap u wilt:

CCRCN vraagt de leden om in te stemmen met automatische incasso. Als u in Nederland of ander Euroland woont: bent u bereid de CCRCN te machtigen de contributie innen?

Indien ja: u krijgt van de ledenadministratie een formulier gemaild dat u ondertekend per post kunt terugsturen.

Spelregels lidmaatschap CCRCN:

Wie lid wordt na 1 juli is voor het lopende jaar de helft van de contributie verschuldigd.

De CCRCN vraagt de leden om in te stemmen met automatische incasso, omdat dat voor de vereniging het handigste en het goedkoopste is. Leden die de contributie liever zelf overmaken zijn jaarlijks €2,50 administratiekosten verschuldigd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het lidmaatschap van de CCRCN kan gedurende het jaar ingaan en loopt af per 31 december. Het lidmaatschap en de betalingsplicht worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari dient te schriftelijk geschieden voor 1 december van het voorafgaande jaar.

Bij verhuizing graag het nieuwe adres doorgeven aan de ledenadministratie.

Ook bij verandering van e-mail adres dit graag doorgeven aan de ledenadministratie.
Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt een bevestigingsmail van de ledenadministratie over de verdere procedure.

© Curly Coated Retriever Club Nederland 2024