De fokkers aangesloten bij de Curly Coated Retriever Club Nederland houden zich aan dit Verenigingsfokreglement

Als hier een nest wordt aangekondigd kan de pupkoper ervan verzekerd zijn dat de fokker zich aan dat fokreglement heeft gehouden. Dat betekent dat alle mogelijke aandacht is besteed aan gezondheid, welzijn en exterieur. Garantie geven op een levend wezen is echter onmogelijk.

De verkoop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper waarbij de vereniging geen partij is. De fokker is verantwoordelijk. De CCRCN beveelt de fokker aan pups te plaatsen met een koopovereenkomst. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van dit model.

Verwachte nestjes: zie de websites van de diverse fokkers op de Fokkerslijst

© Curly Coated Retriever Club Nederland 2024